that site https://www.bluehers.com/.my link https://www.careedit.com/.go to website www.heroreplica.com.best choice salerolexcopies.click here for more info imitacionrelojes.provide replica rolex.try these out imitation watches.clone fake rolex.official site fake watches.home watches replicas usa.hop over to this web-site replica watch.Buy now cinemawatches.com.her response https://www.testwatches.com/.Click Here https://www.cpatekphilippe.com/.view website omega replica watches.top article richard mille replica.afford replica hubolt.Visit Website best luxury replica watches.recommended you read fake tag heuer.mens www.freebreitling.com. Nakládání s odpady: Rostoucí obavy | Penzion Smolnice

Nakládání s odpady: Rostoucí obavy

03.09.13

Odpad je materiál, který je nedbale vyhodit, protože již není považováno za užitečné, a to splnila svůj účel. Odpad je věc, která zabírá prostor, vytváří vůně, má váhu. Ale nesmíme zapomenout na použití živočišných odpadů k výrobě bioplynu, přičemž bagasa používají k výrobě papíru (náhradou pro výrobu papíru ze dřeva) nebo je kvasil produkovat alkohol zdroje energie (náhradou za uhlí a ropy). Mnozí vědci se domnívají, že pokud nebudeme učit naše prostředky používat opatrně a snížit množství nebezpečného odpadu, nebudeme schopni přežít.

Existuje úzká souvislost mezi odpadů, znečištění a poškození životního prostředí, které je příčinou mnoha závažných onemocnění. Proto je nezbytně nutné pro nakládání s odpady. Podle wikipedia.com nakládání s odpady, je sběr, přepravu, zpracování, recyklaci nebo likvidaci, a sledování odpadů. Termín obvykle se vztahuje na materiály produkované lidskou činností, a je obecně přijata ke snížení jejich vliv na zdraví, životní prostředí nebo estetiky. Odpadní pokud nejsou správně zlikvidovány off může vést k velmi vážným a dlouho trvající důsledky.

Pevné odpady jsou vypsána (otevřeno dumping) mimo obec a město nebo zápalné. V obou případech je výsledkem znečištění, scénický krásu místa je ztracen, zápach z důvodu rozkladu biologicky rozložitelných látek a degradace kvality půdy v důsledku non biologicky odbouratelných látek. Biomedicínské odpad nejvíce nebezpečný odpad kvůli přítomnosti patogenů je vrženo na okraji města.

E-odpadu (elektronické díly, jako je baterie, počítačových dílů, a nepoužívaných mobilních telefonů), odpadní vody z průmyslu (se spoustou jedovatých chemikálií a teplé vody) a jedovaté plyny z průmyslových odvětví, automobily výfuky, atd. jsou hlavní hrozby pro lidstvo.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak nakládání s odpady, je 3-R systém Redukce, Reuse a Recycle. Prevence je lepší než léčba. Takže bychom měli omezit naši využívání zdrojů, můžeme znovu použít materiály několikrát a také můžeme obnovit materiály ze starých článků od recyklaci.

Mezi hlavní činnosti v rámci programu pro nakládání s odpady jsou:
1 Předcházení vzniku odpadů
2 Třídění odpadu (biologicky rozložitelný a non-biologicky rozložitelné)
3 Recyklace
4 spalování
5 skládky
6 Léčba odpadních vod před jejich vypuštěním
7 Léčba plynných odpadů z komínů a pecí z průmyslu.

Úloha každého jednotlivce při nakládání s odpady je velmi důležité. Je to proto, že pokud každý jednotlivec výrazně přispívá efekt bude viditelný nejen na obec, město, stát, národní úrovni, ale také na celosvětové úrovni. Aplikace:

1 Použití tašky z papíru nebo látky, namísto igelitu
2 Pomocí ekologické výrobky např. CNG v místě benzinu a motorové nafty
3 Pomocí CFC zdarma lednice
4 Ukládání elektřiny, protože elektřina uspořená elektřiny
5 Pomocí dobíjecí baterie ke snížení kovového odpadu
6 Výsadba více stromů ke snížení množství oxidu uhličitého v atmosféře
7 Mít dvě přihrádky pro biologicky rozložitelné a biologicky nerozložitelné odpady.

"Odpad je ztracená bohatství". Takže bychom neměli "Odpad odpad."

Snižte Reuse Recycle.
Zachránit planetu. Udržujte jej v čistotě.

Vyhledávaná témata:

  • Pronájem bytu
  • Podlahy
  • Ubytování

Partneři: